La APIB negocia con Educación la reincorporación de los periodistas docentes

La presidenta de APIB, Ángeles Durán, y el secretario, Alberto Lliteras, se reunieron con el conseller de Educación, Martí March, el pasado 3 de febrero, para negociar la reincorporación de los periodistas docentes en las plazas de Suport en Lenguas y Ciencias Sociales. Sabemos que muchos compañeros teméis no poder continuar trabajando como profesores el curso que viene y nos estamos volcando en enmendar la situación. El 7 de febrero registramos la siguiente solicitud en la Conselleria:

EXPOSAM

Des de l’Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), associació professional integrada a la Federació d’Associacions de la Premsa Espanyola (FAPE) a la qual només és possible accés amb les titulacions universitàries de Periodisme i Comunicació Audiovisual, estem molt preocupats per la situació actual dels llicenciats i graduats en Periodisme que estan a la borsa d’interins de la Conselleria d’Educació a les Illes Balears.

Com bé saben vostès, des de fa anys els periodistes han donat un servei a la Conselleria com a interins en l’Educació Secundària Obligatòria. Fins ara, el 90% de les places que ocupaven eren de Suport a l’Àrea de les Ciències i la Tecnologia. La resta de possibilitats que els ofereix la Conselleria són de diverses Formacions Professionals (essent aquestes molt reduïdes i de quasi impossible accés). Aquesta ha estat una realitat que els periodistes han viscut els darrers anys. Han fet feina a places de Suport a l’Àrea de Ciències i Tecnologia, cobrint així una mancança de personal en aquest sector.

Això ha canviat per a la convocatòria del proper curs escolar 2022-2023, quan s’ha eliminat la possibilitat de triar les places de Suport a l’Àrea de les Ciències i la Tecnologia. Aquesta decisió ha implicat que tots aquells periodistes a llistes (més del 90%) que ocupaven una plaça de l’esmentat suport, es quedin sense feina i sense la possibilitat de seguir en el sistema d’interinatge ja que les places que oferiu de FP són tan escasses que serà impossible accedir-hi sense puntuacions desorbitades. A més, el fet de no puntuar un any a les llistes d’interins podria perjudicar els periodistes-docents que es vulguin presentar als veniders concursos d’oposicions d’educació, en trobar-se amb menys punts aconseguits a la casella de mèrits.

Cal recordar la reivindicació que des de l’Associació de Periodisme fem des de fa anys, que és la de reconèixer als llicenciats i graduats en Periodisme com a competents per donar llengües, perquè el currículum acadèmic de la carrera demostra de manera indiscutible la competència dels periodistes en aquest àmbit. De fet, els graus de Periodisme i Comunicació Audiovisual a Balears tenen com a competència trasversal la “correcta expressió oral i escrita en llegua castellana i catalana”, segosn consta als Verificas aprovats per l’ANECA. En aquest sentit, volem denunciar que des de les universitats públiques i privades, des de la UIB, s’ha permès als periodistes durant anys -i es segueix fent- cursar el Màster en Formació del Professorat amb especialitat en llengua espanyola o catalana, filosofia o història, per després, una vegada superat aquest, no poder impartir classes en cap d’aquestes matèries, fins i tot en nivells d’exigència acadèmica menor, com puguin ser els àmbits sociolingüístics vinculats als departaments d’orientació dels centres (PMAR, PRAQ, Formació Professional Bàsica I i II).

El Suport a l’Àrea de Llengua i Ciències Socials inclou la llengua catalana, castellana i les ciències socials (Geografia i Història). Aquestes places poden ser triades per titulats en Història, Història de l’Art o Filosofia, entre d’altres, però no per periodistes. Volem reivindicar la formació que des de les llicenciatures i graus de periodisme hem rebut en les matèries de llengua castellana, llengua catalana i història que, de fet, és molt més elevada i completa que la d’altres especialitats que sí poden accedir a aquestes places. Així, els plans d’estudis de la Llicenciatura o del Grau de Periodisme integren més de 60 crèdits ECTS el contingut dels quals està directament vinculat amb el Suport a l’Àrea de Llengua i Ciències Socials. De fet, al grau que s’imparteix a Balears sumen més de 80 crèdits ECTS.

De fet, la majoria de comunitats autònomes de la resta d’Espanya sí permeten als periodistes donar matèries relacionades amb les diferents llengües i ciències socials. Per exemple, a Catalunya tots els titulats en Periodisme poden accedir a les places de Suport a l’Àrea de Llengua i Ciències Socials (amb la Funció de Processos i Arts Gràfiques), a l’especialitat de FOL (com a especialitat de Ciències Socials i Jurídiques), i a les matèries pròpies de Llengua i Literatura Castellana (si tenen el Màster de Formació del Professorat en Llengua Castellana) i Llengua i Literatura Catalana (si tenen el Màster del Professorat en Llengua Catalana). Una realitat, la de Catalunya, totalment oposada a la de les nostres Illes, on no s’ens reconeix la nostra competència en aquestes àrees.

SOL·LICITAM

Una solució urgent a la situació creada en la convocatòria del curs 2022-2023 per rescabalar el greuge que se’ls ha ocasionat a tots els periodistes interins que han apostat pel món de la docència i que de cop i volta es veuen en el carrer, que passa per:

 • La imminent incorporació dels titulats en Periodisme com a professors de Suport a l’Àrea de Llengua i Ciències Socials a Secundària a la convocatòria de 2022-2023.
 • Que en qualsevol cas es faci rectificació de l’eliminació com a professors de Suport a l’àrea de Ciència i Tecnologia i es mantengui al proper curs 2022-23 com a curs de transició.
 • La imminent incorporació dels titulats en Periodisme com a professors de Formació i Orientació Laboral (FOL) a la convocatòria de 2022-2023, ja que els periodistes estan considerats com a especialistes en Ciències Socials i Jurídiques, com requereix el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre (pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’Educació Secundària Obligatòria, el Bachillerat, la Formació Professional i els ensenyaments de règim especial, establint-se les especialitats dels cossos docents de l’ensenyament secundari).
 • Una revisió de cara a futures convocatòries de les idoneïtats dels periodistes, recordant-vos la qualificació i capacitat que tenen també per impartir altres matèries, com Llengua Castellana i Llengua Catalana, com hem esmentat a la part superior d’aquest escrit.

Esperant una immeditata revisió i rectificació.

Seguiremos informando.

APIB convoca el III Concurso Escolar de Redacción

Proponemos que los estudiantes reflexionen sobre cómo sería el mundo sin periodismo

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), integrada en la Federación de Asociaciones de la Prensa Española (FAPE), convoca el II Concurso de Redacción Escolar sobre periodismo APIB, cuyo objetivo es dar a conocer la importancia del periodismo en el ámbito educativo, trasladar la importancia de un periodismo riguroso y fomentar un consumo crítico de noticias. El tema de esta edición es ‘¿Cómo sería el mundo sin periodismo?’, con la finalidad de que los alumnos reflexionen sobre la necesidad de información en las sociedades actuales y frente a otros canales de comunicación. El plazo de entrega se ha ampliado al 20 de mayo de 2022. Envía tu redacción a través de este formulario.

Los medios de comunicación informan a la opinión pública y tienen funciones relevantes en las sociedades actuales, contribuyendo a consolidar democracias y a hacer a los ciudadanos más libres. Los medios dan respuesta al derecho fundamental a la información de la ciudadanía, por lo que es muy importante que ejerzan un periodismo independiente, ético y riguroso, contrastando la información y respetando el pluralismo. Los niños y jóvenes, que cada vez acceden más a los contenidos de Internet, deben discernir entre noticias avaladas por medios de comunicación y otras que pueden proceder de fuentes no fiables. El consumo crítico es fundamental, por lo que APIB pretende promover la educación mediática. El certamen pretende reconocer la mejor redacción de alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria y de cada uno de los cursos de Secundaria y de Bachillerato.

El certamen integra nueve categorías para la mejor redacción hecha por un alumno de cada uno de los cursos de Primaria señalados, otra para la mejor elaborada por un alumno de cada curso de Secundaria y otra para los de Bachillerato, además de un accésit por curso, así como premios para los docentes de todos los ganadores. Los medios deben ejercer un periodismo responsable en relación a otros temas sociales que son importantes en la educación de niños y jóvenes, promoviendo la lectura y el consumo crítico de información, la cultura y la práctica de deporte. Por este motivo, APIB ha buscado desarrollar este proyecto con colaboradores que representan al ámbito cultural y deportivo. Colaboran en este proyecto Campus Esport UIB, Consell d’Eivissa, El Corte Inglés, RCD Mallorca, Santillana, Borisgrafic, Aficines, Fundació Sa Nostra, Ultima Hora, Diario de Mallorca, Diario de Ibiza, Periódico de Ibiza y Formentera, Menorca Es Diari, El Mundo-El Día de Baleares, Ara Balears, mallorcadiario.com, IB3 Ràdio, SER, Onda Cero, COPE, Es Radio, IB3 Televisió, RTVE, Fibwi4 y Televisió d’Eivissa i Formentera.

Los ganadores recibirán un bono familiar trimestral ‘Campus Esport’ para la piscina y actividades deportivas de la UIB; bono familiar trimestral para piscina y gimnasio del Complex Esportiu Es Raspallar del Consell d’Eivissa (premio similar en Menorca); una entrada para un partido de del RCD Mallorca en Son Moix con acompañante adulto; una entrada para una película en una de las salas de cine Aficine con acompañante; un lote de libros de lectura de autores de primer nivel adaptados a la edad de los ganadores, donados por Santillana y una batería externa para móviles o tabletas, además de ser entrevistados en los medios de comunicación colaboradores.

Se establece también un reconocimiento para los docentes de los alumnos ganadores: un vale por valor de 60 euros para el profesor/a del alumno/a ganador/a para compras en El Corte Inglés; una batería externa para móviles o tabletas, y una entrada para una película en una de las salas de cine Aficine con acompañante.

En la categoría de accésit, los alumnos recibirán un bono familiar mensual ‘Campus Esport’ para la piscina y actividades deportivas de la UIB; bono familiar mensual para piscina y gimnasio del Complex Esportiu Es Raspallar del Consell d’Eivissa (premio similar en Menorca); un lote de libros de lectura de autores de primer nivel adaptados a la edad de los ganadores, donados por Santillana, y una batería externa para móviles o tabletas.

Se añade esta año también un reconocimiento para los docentes de los alumnos ganadores del accésit: un vale por valor de 25 euros para el profesor/a del alumno/a ganador/a para compras en El Corte Inglés, y una batería externa para móviles o tabletas.

El jurado, integrado por miembros de la Junta Directiva de APIB y directores de medios, valorará las obras presentadas según la calidad de la redacción: estilo, lenguaje, sintaxis…, la calidad del contenido, la originalidad y la aportación. El plazo de recepción de trabajos, que deben enviarse este años a través de este formulario, concluye el 20 de mayo de 2022 y APIB hará público el nombre de las/os ganadoras/es en el mes de mayo o junio.

Bases en castellano

Bases en català

APIB y el diario ‘Menorca’ organizan una conferencia de Grijelmo en Maó

El subdirector de El País hablará este viernes sobre los cambios en el léxico periodístico

Palma, 11 de noviembre de 2021.- La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), organiza, junto al diario Menorca, una conferencia para conmemorar el 80 aniversario de la cabecera. La ponencia, a cargo del periodista y escritor Álex Grijelmo, subdirector de El País y director de la Escuela de Periodismo del periódico, disertará sobre los cambios del léxico periodístico desde la Transición a la actualidad, que afecta a ámbitos como el terrorismo o la política. El acto tendrá lugar mañana viernes, 12 de noviembre, a las 19 horas, en la Sala Sant Antoni de Maó. Presentarán el acto la presidenta de APIB, Ángeles Durán, y el editor de Menorca, Josep Pons Fraga, también miembro de la Junta Directiva de APIB.

Álex Grijelmo es una de las grandes figuras del periodismo español. Es coautor del Libro de Estilo de El País y autor del manual El Estilo del Periodista. Es escritor y periodista, licenciado y doctor en Ciencias de la Información y Máster Oficial en Periodismo, además de titulado en Dirección de Empresas (PADE) por el IESE. Grijelmo empezó a trabajar en La Voz de Castilla a los 16 años. En la Universidad de Navarra dirigió la revista universitaria Ya era hora, de línea antifranquista, y por lo que fue expulsado. Continuó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid. En 1977 ingresó en la agencia Europa Press y en 1983 fue contratado por el diario El País, donde fue responsable de diferentes. En 1999 fue nombrado director periodístico de la cadena de periódicos locales y regionales del grupo Prisa y en 2002 asumió la dirección general de Contenidos de Prisa Internacional. En 2004 fue presidente de la EFE y en 2007 presidente del Consejo Mundial de Agencias. Actualmente es subdirector de El País y director de su Escuela de Periodismo. También es ponente de la Fundación Gabo, creada por Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura.  

Esta conferencia se enmarca en la celebración del 80 aniversario del diario Menorca, ‘Es Diari’, que nació en 1941 y que en 2013 se mantiene mediante la fusión de las cabeceras Menorca Diario Insular y Ultima Hora Menorca. En el acto colaboran Logitravel, el Ajuntament de Maó y la sala de exposiciones Sant Antoni.

Noemi Martínez, de SER Ibiza, y Xavi Peris, Marcos Ollés, Miquel Adrover y Àlex Cortés, de Diario de Mallorca, ganan el VI Premio de Periodismo APIB

Los accésit son para Urko Urbieta, de Ultima Hora; Ricardo F. Colmenero, de El Mundo; Cristina Ahumada, de COPE, y un equipo del programa Zoom de IB3, dirigido por Jaume Perelló y coordinado por Emma Socíes

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) entregó este jueves 21 de octubre de 2021, en el Hotel Valparaíso, sus VI Premios de Periodismo, a los que concurrían un total de 78 piezas periodísticas (un 47% más que en la edición anterior) y que cuenta con el patrocinio de Coca-Cola, CaixaBank, Fundació Sa Nostra y El Corte Inglés. La organización ha decidido como medida excepcional, a partir del fallo del jurado, deshacer un empate concediendo dos primeros premios, Categoría Absoluta, dotándolos con 1.000 euros cada uno y con sendas esculturas inéditas de la artista Maria Genovard, a Noemi Martínez, por su reportaje ‘Los sonidos de la UCI’, de SER Ibiza, sobre los ingresos durante la pandemia, y a Xavi Peris, Marcos Ollés, Miquel Adrover y Àlex Cortès, de Diario de Mallorca, por una serie de 75 piezas sobre prostitución y abusos a menores tuteladas. La consellera Presidència, Mercedes Garrido, y la primera tinent de batle del Ajuntament de Palma y concejal de Seguretat Ciudadana, Joana Mª Adrover, han entregado los galardones, respectivamente.

El premio cuenta con tres accésit para prensa escrita y digital, radio y TV, y un cuarto accésit para periodistas socios de APIB, dotados con 500 euros cada uno. El jurado ha otorgado dos Accésit de Prensa: a Urko Urbieta, de Ultima Hora, por su reportaje ‘El rostro amargo de la vejez’, y a Ricardo F. Colmenero, de El Mundo, por su reportaje sobre el fin de confinamiento de Formentera ‘Se abren las puertas de Manhattan’, quienes lo han recibido de manos del director general de Comunicación del Govern, Álvaro Gil, y el director de Comunicación de Coca Cola, Biel Mulet, respectivamente. El premio de Colmenero, ausente por su participación en el VIII Congreso Internacional de Periodismo, en Málaga, lo ha recogido el ex director de El Mundo Tomás Bordoy. El jurado ha destacado esta pieza entre todas las candidaturas por su excelente estilo y escritura.

El Accésit de Televisión, dotado con 500 euros, ha sido para el equipo autor del reportaje ‘Son Na Catalina’, sobre la campeona de natación mallorquina recuperada de un tumor cerebral, de Dalton Audiovisual para el programa Zoom de IB3, dirigido por Jaume Perelló ycoordinado por Emma Socíes, con Pau Amengual en el montaje y Margalida Pasqual y José Perelló como guionistas, a quienes ha entregado el premio el director insular de Comunicación del Consell de Mallorca, Albert Travesset.

El Accésit de Radio, dotado con 500 euros, ha sido para Cristina Ahumada, de COPE, por su reportaje ‘Heroínas tras el mostrador’, que lo ha recibido de manos de Beatriz Juan de Sentmenat, responsable de Comunicación de CaixaBank.

La presidenta de APIB, Ángeles Durán, ha señalado la alta calidad de los trabajos presentados en la edición más competitiva. En el acto Durán ha anunciado una Mención Especial para otros nueve finalistas por ocho trabajos, a los que se ha entregado un diploma y un regalo consistente en un bono de tres meses para la piscina, gimnasio y clases en Campus Esport de la UIB: Alba Taragó, de Ara, por ‘Influencers’ del porno: doblers a canvi de ‘nudes’; el equipo dirigido por Juan Porcel, de La Perifèrica Produccions, por el reportaje para IB3 “Resistint la Covid”; Angie Ramón, de Ultima Hora, por “El infierno de Siham: un día en una patera y un mes sin sus hijos”; Maitane Moreno y Esther Vicens, de la SER Mallorca, por “Relato de la Pandemia”; Gabi Rodas, por un proyecto original en Diario de Mallorca sobre 39 canciones para combatir el confinamiento; Joan Martí, por el reportaje de IB3 “Bocca Chiusa, història d’un silenci”; Isaak Martín, de EFE, por una pieza publicada recogida en medios Baleares titulada “Líbano, el oasis de Oriente Medio, devastado por la explosión y la muerte”, e Inma Bibiloni, por el reportaje para IB3 Radio titulado “Operación Vulcano”.

La presidenta de APIB, Ángeles Durán, ha expresado el total apoyo de la asociación a los compañeros periodistas en un momento difícil. Ha recordado que 2020 ha sido un año muy duro en la profesión, con esa pandemia que ha evidenciado que el periodismo es esencial, pero que ha supuesto una estocada importante, añadida a otras crisis y problemas que ya arrastraba el sector. “En 2020 se ha consumido más información que nunca, pero con la paradoja de no traducirse en beneficios ni mejoras para medios y periodistas. Se han tenido que sufrir ERTES y, lo peor, su traducción en ERES en algunos casos. Y lo que necesitamos es que se mejoren las condiciones laborales en este sector”, ha señalado. “Sabemos que los compañeros periodistas han soportado un peso excesivo, anteponiendo su responsabilidad y compromiso con los ciudadanos muy por encima de lo que se les podía exigir. Por eso desde APIB queremos daros las gracias y reconocer vuestra valiosa aportación a nuestra sociedad”, ha añadido.

También ha agradecido el apoyo de los patrocinadores y colaboradores. “Gracias, de verdad, por apoyar esta iniciativa de APIB y ayudarnos a dar visibilidad al periodismo de nuestras islas y reconocimiento al trabajo informativo de nuestros compañeros. Porque el periodismo es fundamental en una democracia, pero sin periodistas, no hay periodismo”.

Ángeles Durán ha agradecido al jurado su compromiso y dedicación, integrado por reconocidos periodistas de fuera de Baleares para dar mayor independencia e imparcialidad al premio. Los votos de los externos, además, tienen doble valor.

 • Nemesio Rodríguez, presidente de FAPE
 • Álex Grijelmo, periodista de El País y autor del manual El estilo del periodista
 • Miguel Ángel Liso, director de Medios del grupo Henneo
 • Nacho Carretero, periodista de El País y autor del libro Fariña
 • Antonio Pampliega, periodista y autor del libro En la oscuridad
 • Alejandra Andrade, periodista, reportera de “Encarcelados” (Cuatro), “En tierra hostil” (Antena 3) y “Callejeros” (La Sexta), que este año se ha abstenido
 • Francisco Fernández Beltrán, director de Comunicación y profesor de la Universitat Jaume I y presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación (AdComunica)
 • Francisco Javier Paniagua Rojano, profesor en la Universidad de Málaga y vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Málaga
 • Ángeles Durán, presidenta de APIB y profesora en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)
 • Antonio Sánchez Grao, vicepresidente de APIB y director de Comunicación de El Corte Inglés Baleares
 • Albert Salas, ex vicepresidente de APIB y director de Comunicación del RCD Mallorca
 • Manuel Aguilera, vicepresidente de APIB y profesor en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)

El concurso reconoce las mejores piezas del género informativo (noticias, reportajes, documentales o entrevistas) publicadas o difundidas en 2020. Las temáticas son libres, si bien se priman aspectos de alta repercusión pública y social, y que sean ejemplo de un periodismo responsable y comprometido, y cuya publicación tenga una especial trascendencia para la consolidación del Estado democrático y de los derechos fundamentales. Se valora de forma especial el periodismo denuncia y el periodismo de investigación.

La imagen gráfica del premio ha sido creada por la agencia mallorquina Borisgrafic.

¡Gracias a todos los participantes y a todos los asistentes a la gala! ¡El año que viene, más!

La gala de entrega del VI Premio de Periodismo APIB será el 21 de octubre

El acto de entrega del VI Premio de Periodismo APIB será el jueves 21 de octubre a las 18.30 horas en el Hotel Valparaíso, en Palma (C/ Francesc Vidal i Sureda, 23).

Este año se han presentado 78 piezas difundidas en medios de Baleares durante 2020. Ha habido récord de participación y queremos celebrarlo con participantes y amigos con un cóctel. La entrada es libre y gratuita.

Esta cita significa mucho para los socios de APIB: apoyarnos todos los compañeros, dar visibilidad al periodismo de las Islas y convertirlo en un día para reencontrarnos y pasar un buen rato. 

¡Mucha suerte a todos los participantes! ¡Hasta el jueves!

La APIB renueva su Junta Directiva

La Asamblea General aprobó este martes el balance de gestión, las cuentas económicas y cambios para reforzar la Ejecutiva

periodistes balears APIB

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), aprobó por unanimidad, en Asamblea General Ordinaria celebrada este martes 5 de octubre, el balance de gestión de 2020 de su Junta Directiva, presidida por la periodista Ángeles Durán, así como sus cuentas económicas. El órgano de representación de los socios aprobó también cambios en la Ejecutiva para reforzarla ante el crecimiento de la asociación, que cuenta ya con un centenar de periodistas. Así pues, la Junta pasa a 16 miembros y se producen nuevas incorporaciones para llegar a 11 vocales, el máximo que prevén los Estatutos. Antonio Sánchez Grao asume la vicepresidencia primera; Alberto Lliteras la secretaría general, y Cristina Sastre la tesorería.

La presidenta agradece a los miembros salientes “su valioso trabajo y aportaciones”, especialmente al compañero Álex Cortés, que deja la secretaría al asumir un nuevo reto profesional vinculado a un partido político, incompatible con el compromiso de independencia asumido por la Ejecutiva actual, y a Albert Salas, que deja la vicepresidencia pero continúa como vocal. Se incorporan Josep Pons Fraga (prensa), Lorenzo Marina (prensa), Peter Tchernokojev (radio) y Esteban Ramón (radio).

JUNTA DIRECTIVA APIB

Reforma en Asamblea General octubre 2021 (mandato 2020-2024):

 • PRESIDENTA: Ángeles Durán (Universidad)
 • VICEPRESIDENTE PRIMERO: Antonio Sánchez Grao (corporativa)
 • VICEPRESIDENTE SEGUNDO: Manuel Aguilera (Universidad)
 • SECRETARIO: Alberto Lliteras (educación secundaria)
 • TESORERO: Cristina Sastre (TV digital)
 • VOCALES:
  • María Roig (TV, Ibiza)
  • Josep Pons Fraga (prensa, Menorca)
  • Albert Salas (corporativa)
  • Guillermo Esteban (prensa)
  • Joana Solivellas (radio)
  • Lorenzo Marina (prensa).
  • Victoria Pellicer (radio)
  • Blanca Pou (agencia)
  • Peter Tchernokojev (radio)
  • Bernat Company (TV)
  • Esteban Ramón (radio)

APIB es la única asociación independiente que representa a periodistas baleares integrada en la FAPE. Su objetivo principal es la defensa de la profesión periodística, desde la responsabilidad y la ética deontológica, exigiendo la titulación universitaria específica para ejercer y velando por el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

El acto de entrega del II Concurs de Redacció Escolar APIB será el miércoles 6 de octubre

El acto de entrega de los premios del II Concurso de Redacción Escolar APIB será el miércoles 6 de octubre a las 18 horas en el Centre Cultural Sa Nostra (C/Concepció, 12, Palma).

Un total de 113 niños y adolescentes de cursos entre 4º de Primaria y 2º de Bachillerato han presentado sus trabajos. Las redacciones proceden de 16 centros educativos, todos ellos de Mallorca, excepto uno de Ibiza. Este año los alumnos debían reflexionar sobre el papel del periodismo en la pandemia.

“La participación ha crecido un 27% este año, así que estamos satisfechos de ver cómo se va consolidando el concurso, con el que pretendemos dar a conocer en el ámbito educativo la importancia del periodismo y fomentar un consumo crítico de noticias”, explica Ángeles Durán, presidenta de APIB. “El contexto que nos ha tocado vivir con el coronavirus ha puesto de manifiesto la relevancia de recibir información veraz y puntual, y los chavales deben entender que cualquier fuente no es fiable, y que detrás de noticias bien elaboradas, hay un trabajo profesional detrás que es lo que aporta credibilidad y confianza”, añade.

A esta convocatoria han concurrido 2 alumnos de 4º de Primaria, 3 de 5º de Primaria, 21 de 6º de Primaria, 6 de 1º de ESO, 18 de 2º de ESO, 1 de 3º de ESO, 22 de 4º de ESO, 37 de 1º de Bachillerato y 3 de 2º de Bachillerato. “Nos gustaría que el profesorado animara a los alumnos a participar porque con estas iniciativas se conjuga aprendizaje y motivación”, expone Durán.

El jurado está integrado por cinco miembros de la Junta Directiva: Cristina Sastre, redactora de IB3 Notícies, y Alberto Lliteras, profesor de Educación Secundaria, ambos presidentes del jurado, y Guillermo Esteban, redactor de Ultima Hora; Bernat Company, redactor presentador de RTVE, y Joana Solivellas, exdirectora de Radio Pollença y periodista de IB3 Ràdio, como vocales. El jurado valorará las obras presentadas según la calidad de la redacción: estilo, lenguaje, sintaxis…, la calidad del contenido, la originalidad y la aportación.

El certamen integra nueve categorías para la mejor redacción hecha por un alumno de cada uno de los cursos de Primaria señalados, de cada curso de Secundaria y de Bachillerato, además de un accésit por curso, así como premios para los docentes de todos los ganadores, salvo que el alumno se haya presentado individualmente. Alguna categoría podría declararse desierta. Colaboran en este proyecto Campus Esport UIB, Consell d’Eivissa, El Corte Inglés, RCD Mallorca, Santillana, Borisgrafic, Aficines, Miquel Rayó, Fundació Sa Nostra, Ultima Hora, Diario de Mallorca, Diario de Ibiza, Periódico de Ibiza y Formentera, Menorca Es Diari, El Mundo-El Día de Baleares, Ara Balears, mallorcadiario.com, IB3 Ràdio, SER, Onda Cero, COPE, Es Radio, IB3 Televisió, RTVE, Canal 4 y Televisió d’Eivissa i Formentera.

Los ganadores recibirán un bono familiar trimestral ‘Campus Esport’ para la piscina y actividades deportivas de la UIB; bono familiar trimestral para piscina y gimnasio del Complex Esportiu Es Raspallar del Consell d’Eivissa (premio similar en Menorca); una entrada para un partido de del RCD Mallorca en Son Moix con acompañante adulto; una entrada para una película en una de las salas de cine Aficine con acompañante; un lote de libros de lectura de autores de primer nivel adaptados a la edad de los ganadores, donados por Santillana y una batería externa para móviles o tabletas, además de ser entrevistados en los medios de comunicación colaboradores.

Se establece también un reconocimiento para los docentes de los alumnos ganadores: un vale por valor de 50 euros para el profesor/a del alumno/a ganador/a para compras en El Corte Inglés; una batería externa para móviles o tabletas, y una entrada para una película en una de las salas de cine Aficine con acompañante.

En la categoría de accésit, los alumnos recibirán dos libros del genial escritor mallorquín Miquel Rayó, cedidos por el autor; un lote de libros de lectura de autores de primer nivel adaptados a la edad de los ganadores, donados por Santillana, y una batería externa para móviles o tabletas.

Más información: presidenciaaperiodistasib@gmail.com

Presentados 78 trabajos al VI Premio de Periodismo APIB

Los ganadores se darán a conocer el jueves 21 de octubre a las 18.30h en el Hotel Valparaíso. Patrocinan el certamen Coca Cola, CaixaBank, El Corte Inglés y Fundació Sa Nostra

Un total de 78 piezas periodísticas se han presentado al VI Premio de Periodismo de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), integrada en la Federación de Asociaciones de la Prensa Española (FAPE), 45 de prensa impresa, digital y agencias, 27 de radio y 6 de televisión. Es la convocatoria con mayor concurrencia hasta la fecha, con un 47% de trabajos más que en la anterior, cuando se presentaron 53. El fallo se dará a conocer el jueves 21 de octubre a las 18.30h en el Hotel Valparaíso (Palma).  

El autor o autores del trabajo seleccionado como primer premio recibirán un galardón único de 1.500 euros además de una escultura inédita de la artista Maria Genovard, y hay otros cuatro accésit de 500 euros cada uno para prensa, radio, televisión y socios de APIB, además de un año de asociación a APIB, lo que suman 3.750 euros en premios. Patrocinan el certamen Coca Cola, CaixaBank, El Corte Inglés y Fundació Sa Nostra.

El concurso reconoce las mejores piezas del género informativo (noticias, reportajes, documentales o entrevistas) publicadas o difundidas en 2020. Las temáticas son libres, si bien se priman aspectos de alta repercusión pública y social, y que sean ejemplo de un periodismo responsable y comprometido, y cuya publicación tenga una especial trascendencia para la consolidación del Estado democrático y de los derechos fundamentales. Se valora de forma especial el periodismo denuncia y el periodismo de investigación.

El jurado, integrado por periodistas de reconocido prestigio a nivel nacional y profesores universitarios, valorará las obras presentadas según los criterios de interés informativo, calidad, estilo y lenguaje, diversidad y contraste de fuentes, originalidad y repercusión pública o social. Los votos emitidos por los miembros externos del jurado tienen el doble del valor, según decidió ya la Ejecutiva de APIB en la edición anterior.

Miembros del jurado:

 • Nemesio Rodríguez, presidente de FAPE
 • Álex Grijelmo, periodista de El País y autor del manual El estilo del periodista
 • Miguel Ángel Liso, director de Medios del grupo Henneo
 • Nacho Carretero, periodista de El País y autor del libro Fariña
 • Antonio Pampliega, periodista y autor del libro En la oscuridad
 • Alejandra Andrade, periodista, reportera de “Encarcelados” (Cuatro), “En tierra hostil” (Antena 3) y “Callejeros” (La Sexta)
 • Francisco Fernández Beltrán, director de Comunicación y profesor de la Universitat Jaume I y presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación (AdComunica)
 • Francisco Javier Paniagua Rojano, profesor en la Universidad de Málaga y vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Málaga
 • Ángeles Durán, presidenta de APIB y profesora en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)
 • Albert Salas, vicepresidente primero de APIB y director de Comunicación del RCD Mallorca
 • Manuel Aguilera, vicepresidente segundo de APIB y profesor en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)
 • Antonio Sánchez Grao, vocal de la Junta Directiva de APIB y director de Comunicación de El Corte Inglés

La imagen gráfica del premio ha sido creada por la agencia mallorquina Borisgrafic.

Ver BASES del premio.

Más información: aperiodistasib@gmail.com

Alumnos de nueve centros de Mallorca ganan el primer premio del II Concurso de Redacción Escolar APIB sobre periodismo

APIB hará entrega de los galardones, incluidos los accésit, en septiembre

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) ha decidido hoy quiénes son los ganadores de su II Concurso de Redacción Escolar, al que se presentaron 113 niños y adolescentes de cursos entre 4º de Primaria y 2º de Bachillerato, un 27% más que el año pasado. Las redacciones proceden de 16 centros educativos, todos ellos de Mallorca, excepto uno de Ibiza. Este año los alumnos debían reflexionar sobre el papel del periodismo en la pandemia.

Los siete primeros premios, según el curso, han correspondido a:

 • 4º de Primaria: Maria de Lluc Camps, Colegio Beat Ramon Llull (Inca).
 • 5º de Primaria: Sofía Moreno, CEIP Marian Aguiló (Palma).
 • 6º de Primaria: Manu Martínez, CEIP S’Alzinar (Capdepera).
 • 1º de ESO: Miquel Amengual, IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença).
 • 2º de ESO: Maria del Mar Seguí, Colegio Santo Tomás de Aquino (Inca). Profesora: Catalina Rosselló.
 • 3º de ESO: Roser Fuster, Colegio La Salle (Inca).
 • 4º de ESO: Neus Horrach, Colegio Sagrado Corazón (Palma). Profesor: Miquel Àngel Llabrés.
 • 1º de Bachillerato: Magdalena Serra, IES Berenguer d’Anoia (Inca). Profesora: Ana Venzal.
 • 2º de Bachillerato: Antoni Kevin, IES Son Ferrer (Calvià).

Los ganadores recibirán un bono familiar trimestral ‘Campus Esport’ para la piscina y actividades deportivas de la UIB; una entrada para un partido de del RCD Mallorca en Son Moix con acompañante adulto; una entrada para una película en una de las salas de cine Aficine con acompañante; un lote de libros de lectura de autores de primer nivel adaptados a la edad de los ganadores, donados por Santillana y una batería externa para móviles o tabletas, además de ser entrevistados en los medios de comunicación colaboradores.

Se establece también un reconocimiento para los docentes de los alumnos ganadores: un vale por valor de 50 euros para el profesor/a del alumno/a ganador/a para compras en El Corte Inglés; una batería externa para móviles o tabletas, y una entrada para una película en una de las salas de cine Aficine con acompañante. APIB considera que los docentes deben motivar a los alumnos a presentarse a actividades extraacadémicas que fomentan su espíritu crítico, por lo que no ha considerado a los profesores de los ganadores si concurrían al premio menos de 5 redacciones del grupo escolar.

APIB otorga también un accésit a cada uno de los cursos, que han correspondido a:

 • 4º de Primaria: Maria del Mar Coll, Colegio Beat Ramon Llull (Inca).
 • 5º de Primaria: Maria de Lluc Díez Amengual, Colegio Sant Josep Obrer (Palma).
 • 6º de Primaria: Paula Sotero, CEIP Ses Cases Noves (Marratxí).
 • 1º de ESO: Laura Puigferrat, Colegio Beat Ramon Llull (Inca).
 • 2º de ESO: Naiara Garcías, Colegio San Agustín (Palma).
 • 3º de ESO: desierto
 • 4º de ESO: Ana Ruiz, Colegio Nuestra Señora de la Consolación (Ibiza).
 • 1º de Bachillerato: Carla Llompart, Colegio Sant Josep Obrer (Palma).
 • 2º de Bachillerato: Celia García, Colegio Sant Josep Obrer (Palma).

En la categoría de accésit, los alumnos recibirán dos libros del genial escritor mallorquín Miquel Rayó, cedidos por el autor; un lote de libros de lectura de autores de primer nivel adaptados a la edad de los ganadores, donados por Santillana, y una batería externa para móviles o tabletas.

El jurado ha estado integrado por cuatro miembros de la Junta Directiva de APIB: Cristina Sastre, redactora de IB3 Notícies, y Alberto Lliteras, profesor de Educación Secundaria, ambos presidentes del jurado, y Guillermo Esteban, redactor de Ultima Hora; Bernat Company, redactor presentador de RTVE, y Joana Solivellas, directora de Radio Pollença, como vocales, quienes han valorado las obras presentadas según la calidad de la redacción: estilo, lenguaje, sintaxis…, la calidad del contenido, la originalidad y la aportación.

El objetivo del II Concurso de Redacción Escolar APIB es dar a conocer la importancia del periodismo en el ámbito educativo y fomentar un consumo crítico de noticias. En esta edición se ha querido reflexionar sobre el relevante papel desempeñado por los medios y periodistas durante la pandemia y el confinamiento de toda la población española.

El certamen integra nueve categorías para la mejor redacción hecha por un alumno de cada uno de los cursos de Primaria señalados, de cada curso de Secundaria y de Bachillerato, además de un accésit por curso, así como premios para los docentes de todos los ganadores. Los premios se harán constar en cada convocatoria. Colaboran en este proyecto Campus Esport UIB, Consell d’Eivissa, El Corte Inglés, RCD Mallorca, Santillana, Borisgrafic, Aficines, Miquel Rayó, Ultima Hora, Diario de Mallorca, Diario de Ibiza, Periódico de Ibiza y Formentera, Menorca Es Diari, El Mundo-El Día de Baleares, Ara Balears, mallorcadiario.com, IB3 Ràdio, SER, Onda Cero, COPE, Es Radio, IB3 Televisió, RTVE, Canal 4 y Televisió d’Eivissa i Formentera.

¡Enhorabuena a todos!

Más información:aperiodistasib@gmail.com